Bijles en Coaching (individueel):

€ 25,- euro per uur

Inschrijfgeld:

Eenmalig € 15,-

Aanmelden met Stadjerspas

Voor kinderen uit minima gezinnen is het, vanwege financiële redenen, helaas niet altijd mogelijk om huiswerkbegeleiding te krijgen. Daarom is er project gestart in samenwerking met de gemeente Groningen waarbij huiswerkbegeleiding voor deze kinderen wordt gefinancierd vanuit het kindpakket. Dit betekent dat kinderen die baat hebben bij huiswerkbegeleiding, hiervoor aangemeld kunnen worden. De kosten van twee keer per week  huiswerkbegeleiding worden dan gefinancierd door de gemeente Groningen.

U kunt uw kind via de school aanmelden of rechtstreeks bij ons via het aanmeldformulier. Wij nemen dan contact op met de mentor.

! Let op ! Dit project geldt alleen voor huiswerkbegeleiding aan leerlingen in het voortgezet onderwijs woonachtig in de gemeente Groningen.

Mocht u niet in aanmerking komen voor een Stadjerspas, dan gelden onze reguliere tarieven.

Tarieven
kindpakket aanmelden school 7