IMG_4452

Huiswerkbegeleiding

Een oplichtend schermpje van een smartphone, snel even een WhatsAppje sturen en gelijk maar even Facebook checken: jongeren zijn tegenwoordig snel afgeleid. Niet iedereen weet dat even goed te combineren met het maken van huiswerk. Wanneer dat leidt tot een slecht rapport is het volgen van huiswerkbegeleiding een logische keuze. Naast afleiding kunnen problemen met het plannen of organiseren van huiswerk ook een goede reden zijn om huiswerkbegeleiding te volgen. Wij bieden een afleidingsvrije omgeving waar uw kind leert om toe te werken naar het uiteindelijk zelfstandig maken van huiswerk.

Aanmelden met Stadjerspas

Voor kinderen uit minima gezinnen is het, vanwege financiële redenen, helaas niet altijd mogelijk om huiswerkbegeleiding te krijgen. Daarom is er een pilot gestart in samenwerking met de gemeente Groningen waarbij huiswerkbegeleiding voor deze kinderen wordt gefinancierd vanuit het kindpakket. Dit betekent dat kinderen die baat zouden hebben bij huiswerkbegeleiding, hiervoor aangemeld kunnen worden. De kosten van twee keer per week  huiswerkbegeleiding worden dan volledig gefinancierd door de gemeente Groningen.

U kunt uw kind via de school aanmelden of rechtstreeks bij ons via het aanmeldformulier.

! Let op ! Deze pilot geldt alleen voor huiswerkbegeleiding aan leerlingen in het voortgezet onderwijs woonachtig in de gemeente Groningen.

Mocht u niet in aanmerking komen voor een Stadjerspas, dan gelden onze reguliere tarieven.

bijles

Bijles

Sommige leerlingen hebben wat extra ondersteuning nodig bij één of meerdere vakken. Wij bieden daarvoor bijlessen aan. Dit is een vorm van individuele ondersteuning . We geven extra uitleg van de stof en werken eventuele achterstanden weg.  Onder begeleiding worden opdrachten gemaakt en besproken. Tijdens de bijles worden vragen behandeld wordt de stof herhaald en nieuwe stof uitgelegd.

basisschool

Basisschool

Ook leerlingen uit de basisschool kunnen extra ondersteuning nodig hebben voor verschillende vakken. Wij bieden hen ook bijles aan. Deze bijles wordt gegeven in een individuele setting door Mirjam Roelfsema. Als het kind wordt aangemeld door de ouders of school wordt er tevens contact opgenomen met de desbetreffende leerkracht. Er wordt dan overlegd waar de knelpunten zitten en hoe de leerling het best ondersteund kan worden. Geprobeerd wordt om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de methodes die op de basisschool gehanteerd worden.

Redenen voor aanmelding kunnen zijn dat het kind net een extra duwtje in de rug nodig heeft, of dat het voorlopig schooladvies tegenvalt.

Mirjam Roelfsema

Mirjam Roelfsema