bijles

Basisonderwijs

Bijles

Heeft uw kind net dat extra duwtje in de rug nodig? Mist uw kind zelfvertrouwen bij bijvoorbeeld rekenen? Of is uw kind wat achterop geraakt met bijvoorbeeld spelling?

Leerlingen van de basisschool kunnen extra ondersteuning nodig hebben bij verschillende vakken, zoals rekenen, spelling of begrijpend lezen. Voor hen bieden wij ondersteuning in de vorm van individuele bijlessen. Deze bijlessen worden gegeven door Mirjam Roelfsema. Bij elke leerling wordt nagegaan wat de zwakke punten zijn en hoe de leerling het beste ondersteund kan worden. Om dit te bereiken wordt vaak contact opgenomen met de desbetreffende leerkracht. Geprobeerd wordt om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de methodes die op de basisschool gehanteerd worden.

Mirjam Roelfsema

Mirjam Roelfsema

Studiebegeleiding

Veel leerlingen uit de bovenbouw krijgen al huiswerk mee en moeten thuis opdrachten doen voor school. Heeft uw kind moeite met bijvoorbeeld het plannen van dit huiswerk? Kan uw kind ondersteuning gebruiken bij het maken van schoolwerk? Of heeft uw kind gewoon een vast moment nodig in de week waarop het huiswerk moet worden gemaakt?

Studiebegeleiding is er voor leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool. Tijdens de studiebegeleiding werken de leerlingen zelfstandig aan opdrachten van school. De leerlingen kunnen bijvoorbeeld redactiesommen maken, topografie voor aardrijkskunde oefenen of woordjes voor Engels leren. De begeleider ondersteunt de leerlingen door middel van overhoren, uitleg geven en nakijken. Ook kunnen leerlingen ondersteuning krijgen bij het voorbereiden van een spreekbeurt of een werkstuk. Daarnaast geeft de begeleider tips over hoe leerlingen het beste iets kunnen leren en hoe leerlingen hun huiswerk moeten plannen. De begeleiding wordt gegeven in kleine groepjes van drie à vier leerlingen.

*De begeleiding kan alleen plaatsvinden bij voldoende deelname

IMG_4452

Voortgezet Onderwijs

Bijles

Sommige leerlingen hebben wat extra ondersteuning nodig bij één of meerdere vakken. Wij bieden daarvoor bijlessen aan. Dit is een vorm van individuele ondersteuning . We geven extra uitleg van de stof en werken eventuele achterstanden weg.  Onder begeleiding worden opdrachten gemaakt en besproken. Tijdens de bijles worden vragen behandeld wordt de stof herhaald en nieuwe stof uitgelegd.

Huiswerkbegeleiding

Een oplichtend schermpje van een smartphone, snel even een WhatsAppje sturen en gelijk maar even Facebook checken: jongeren zijn tegenwoordig snel afgeleid. Niet iedereen weet dat even goed te combineren met het maken van huiswerk. Wanneer dat leidt tot een slecht rapport is het volgen van huiswerkbegeleiding een logische keuze. Naast afleiding kunnen problemen met het plannen of organiseren van huiswerk ook een goede reden zijn om huiswerkbegeleiding te volgen. Wij bieden een afleidingsvrije omgeving waar uw kind leert om toe te werken naar het uiteindelijk zelfstandig maken van huiswerk.

Aanmelden met Stadjerspas

Voor kinderen uit minima gezinnen is het, vanwege financiële redenen, helaas niet altijd mogelijk om huiswerkbegeleiding te krijgen. Daarom is er een pilot gestart in samenwerking met de gemeente Groningen waarbij huiswerkbegeleiding voor deze kinderen wordt gefinancierd vanuit het kindpakket. Dit betekent dat kinderen die baat zouden hebben bij huiswerkbegeleiding, hiervoor aangemeld kunnen worden. De kosten van twee keer per week  huiswerkbegeleiding worden dan volledig gefinancierd door de gemeente Groningen.

U kunt uw kind via de school aanmelden of rechtstreeks bij ons via het aanmeldformulier.

! Let op ! Deze pilot geldt alleen voor huiswerkbegeleiding aan leerlingen in het voortgezet onderwijs woonachtig in de gemeente Groningen.

Mocht u niet in aanmerking komen voor een Stadjerspas, dan gelden onze reguliere tarieven.