Aanbod

Basisonderwijs

Bijles

Heeft uw kind net dat extra duwtje in de rug nodig? Mist uw kind zelfvertrouwen bij bijvoorbeeld rekenen? Of is uw kind wat achterop geraakt met bijvoorbeeld spelling?

Leerlingen van de basisschool kunnen extra ondersteuning nodig hebben bij verschillende vakken, zoals rekenen, spelling of begrijpend lezen. Voor hen bieden wij ondersteuning in de vorm van individuele bijlessen. Deze bijlessen worden gegeven door studenten (Academische) PABO. Bij elke leerling wordt nagegaan wat de zwakke punten zijn en hoe de leerling het beste ondersteund kan worden. Om dit te bereiken wordt vaak contact opgenomen met de desbetreffende leerkracht. Geprobeerd wordt om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de methodes die op de basisschool gehanteerd worden. In overleg vinden de bijlessen wekelijks of om de week plaats.

Studiebegeleiding

Veel leerlingen uit de bovenbouw krijgen al huiswerk mee en moeten thuis opdrachten doen voor school. Heeft uw kind moeite met bijvoorbeeld het plannen van dit huiswerk? Kan uw kind ondersteuning gebruiken bij het maken van schoolwerk? Of heeft uw kind een vast moment nodig in de week waarop het huiswerk moet worden gemaakt?

Studiebegeleiding is er voor leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool. Tijdens de studiebegeleiding werken de leerlingen zelfstandig aan opdrachten van school. De leerlingen kunnen bijvoorbeeld redactiesommen maken, topografie voor aardrijkskunde oefenen of woordjes voor Engels leren. De begeleider ondersteunt de leerlingen door middel van overhoren, uitleg geven en nakijken. Ook kunnen leerlingen ondersteuning krijgen bij het voorbereiden van een spreekbeurt of een werkstuk. Daarnaast geeft de begeleider tips over hoe leerlingen het beste iets kunnen leren en hoe leerlingen hun huiswerk moeten plannen. De begeleiding wordt gegeven in kleine groepjes van drie à vier leerlingen.

*De begeleiding kan alleen plaatsvinden bij voldoende deelname

Aanbod

Voortgezet Onderwijs

Bijles

Sommige leerlingen hebben wat extra ondersteuning nodig bij één of meerdere vakken. Wij bieden daarvoor individuele bijlessen aan. Een vaste begeleider kijkt mee hoe je de huiswerkopdrachten maakt en bij welke onderdelen je hulp nodig hebt. Je kan de begeleider vragen stellen over de stof en samen zullen jullie de stof herhalen en extra oefeningen doen. In overleg vinden de bijlessen wekelijks of om de week plaats.

Huiswerkbegeleiding

Hulp nodig bij het plannen van je huiswerk? Of heb je binnenkort een toets maar weet je eigenlijk niet goed hoe je het leren moet aanpakken? Ben je snel afgeleid door je telefoon? Dan is huiswerkbegeleiding misschien een uitkomst. Huiswerkbegeleiding vindt plaats in een afleidingsvrije omgeving. Het gebruik van social media is niet toegestaan tijdens de huiswerkbegeleiding. Tijdens de huiswerkbegeleiding kijkt een student-begeleider mee met het huiswerk dat gemaakt moet worden. Samen bepalen jullie waaraan je die dag gaat werken (plannen). De begeleider is aanwezig om vragen te beantwoorden en geeft ook tips over hoe je het leren kan aanpakken (het leren leren). De leerling leert om toe te werken naar het zelfstandig maken en plannen van huiswerk.

Stadjerspas

Voor kinderen uit minimagezinnen is een financiële ondersteuning vanuit het KindPakket mogelijk. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u in bezit zijn van de Stadjerspas (gemeente Groningen). De mentor van de leerling dient de huiswerkbegeleiding noodzakelijk te vinden. Daarom wordt gevraagd of de mentor de leerling wil aanmelden via het aanmeldformulier. De kosten van twee keer per week huiswerkbegeleiding worden dan volledig gefinancierd vanuit het KindPakket. Geen Stadjerspas? Dan gelden onze reguliere tarieven.