Algemeen

VinkHuisWerk is het leerondersteuningscentrum van MFC ’t Vinkhuys. Leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs kunnen bij ons terecht voor hulp bij het maken en leren van huiswerk, plannen en het wegwerken van leerachterstanden. Deze begeleiding wordt in een sfeervolle en huiselijke omgeving aangeboden op ’t Vinkhuys. We werken ook nauw samen met scholen en organiseren de leerondersteuning ook op diverse scholen. De nadruk ligt op het schoolwerk, maar bij VinkHuisWerk staan persoonlijke aandacht en de leerling centraal.

Aanmelden kan, waar mogelijk in samenspraak met de mentor, via het aanmeldformulier op onze website. Naar aanleiding van dit formulier zal contact worden opgenomen.Tijdens dit gesprek zal de hulpvraag en motivatie van de leerling worden besproken. 

Visie

VinkHuisWerk streeft naar gelijke kansen in het onderwijs voor alle jongeren, ongeacht hun sociale afkomst of financiële situatie. Het doel is om leerondersteuning toegankelijk te maken voor iedereen en hen te helpen hun volledige potentieel te benutten. VinkHuisWerk is onderdeel van Stichting ’t Vinkhuys en heeft geen winstoogmerk. Het team bestaat uit bevlogen studentcoaches die samenwerken met scholen in aandachtswijken. Het streven is om de vicieuze cirkel van intergenerationele armoede en kansenongelijkheid te doorbreken en te voorkomen. VinkHuisWerk is gevestigd in de wijk Vinkhuizen en werkt sinds 2014 samen met de gemeente Groningen waardoor er voor leerlingen uit minimagezinnen mogelijkeheden zijn om gratis ondersteuning te krijgen. 

VinkHuisWerk werkt samen met verschillende scholen waaronder CSG Selion, Simon van Hasselt, Leon van Gelder, Kamerlingh Onnes, Werkman Kluiverboom en CSG de Kluiverboom en OBS De Sterrensteen. Naast reguliere huiswerkbegeleiding bieden we ondersteuningsprojecten aan voor het basisonderwijs, zoals een rekensprint en leesproject. Ook heeft VinkHuisWerk een zomerprogramma ontwikkeld voor het ISK in Assen.

 

Vacatures

Altijd: studentcoaches gezocht

Kijk voor meer informatie bij vacatures