IMG_4452

Huiswerkbegeleiding

Een oplichtend schermpje van een smartphone, snel even een WhatsAppje sturen en gelijk maar even Facebook checken: jongeren zijn tegenwoordig snel afgeleid. Niet iedereen weet dat even goed te combineren met het maken van huiswerk. Wanneer dat leidt tot een slecht rapport is het volgen van huiswerkbegeleiding een logische keuze. Naast afleiding kunnen problemen met het plannen of organiseren van huiswerk ook een goede reden zijn om huiswerkbegeleiding te volgen. Wij bieden een afleidingsvrije omgeving waar uw kind leert om toe te werken naar het uiteindelijk zelfstandig maken van huiswerk.

bijles

Bijles

Sommige leerlingen hebben wat extra ondersteuning nodig bij één of meerdere vakken. Wij bieden daarvoor bijlessen aan. Dit is een vorm van individuele ondersteuning . We geven extra uitleg van de stof en werken eventuele achterstanden weg.  Onder begeleiding worden opdrachten gemaakt en besproken. Tijdens de bijles worden vragen behandeld wordt de stof herhaald en nieuwe stof uitgelegd.

basisschool

Basisschool

Ook leerlingen uit de basisschool kunnen extra ondersteuning nodig hebben voor verschillende vakken. Wij bieden hen ook bijles aan. Deze bijles wordt gegeven in een individuele setting. Als het kind wordt aangemeld door de ouders of school wordt er tevens contact opgenomen met de desbetreffende leerkracht. Er wordt dan overlegd waar de knelpunten zitten en hoe de leerling het best ondersteund kan worden. Geprobeerd wordt om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de methodes die op de basisschool gehanteerd worden.

Redenen voor aanmelding kunnen zijn dat het kind net een extra duwtje in de rug nodig heeft, of dat het voorlopig schooladvies tegenvalt.